Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van diverse abonnementen. Hierdoor wordt uw ‘boodschappentas’  door ons met actuele natuurproducten gevuld.
Wij onderschrijven de uitgangspunten van de biologische landbouw. Daarbij staan respect voor levende ecologische systemen en de zorg voor de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving centraal. In de biologische landbouw besteedt de boer veel aandacht aan de natuurlijke kringloop en aan alle verschillende aspecten van de voedselproducten.

Momenteel zijn er twee abonnementen mogelijk, ieder met zijn specifieke mogelijkheden:

•    Odin pakketten (eenmaal wekelijks op woensdag)

•    Vita pakketten  (overeenkomstig uw wens, tot dagelijks)